ส่งข้อความ
Guangzhou HongCe Equipment Co., Ltd.
บ้าน ผลิตภัณฑ์

เตียงทดสอบไดนาโมเมตร

hd hd hd hd hd

เตียงทดสอบไดนาโมเมตร

HC-MO01 เบนจ์ทดสอบไดนาโมเมตร เบนจ์ทดสอบมอเตอร์ความเร็วสูงและพลังงานสูง

HC-MO01 เบนจ์ทดสอบไดนาโมเมตร เบนจ์ทดสอบมอเตอร์ความเร็วสูงและพลังงานสูง

IEC60334 เบนจ์ทดสอบไดนาโมเมตร เบนจ์ทดสอบมอเตอร์ ความเร็ว 8000 รปม

IEC60334 เบนจ์ทดสอบไดนาโมเมตร เบนจ์ทดสอบมอเตอร์ ความเร็ว 8000 รปม

ISO 6336 ระบบการทดสอบดินาโมเมตรเครื่องลดความเร็วแบบมาตรฐานที่พัฒนา เพื่อการประเมินผลงานที่ครบวงจร

ISO 6336 ระบบการทดสอบดินาโมเมตรเครื่องลดความเร็วแบบมาตรฐานที่พัฒนา เพื่อการประเมินผลงานที่ครบวงจร

Page 1 of 1